Genomgång av er IT miljö

Första steget är att vi gör en genomgång av er nuvarande miljö och inventerar och dokumenterar.

Åtgärdsplan

Efter inventeringen kommer vi med förslag på förbättringar och ev. rekommendationer på förändringar för att optimera er IT miljö.

Installation och konfiguration

I steg 3 installerar vi och konfigurerar servrar och datorer enl. era önskemål, med t.ex. Onlinebackup och övervakning.

Drift och support

Med vårt löpande supportavtal ser vi till att er IT miljö får den service och omvårdnad som behövs!

© Copyright 2016 Markholm Data