Istället för att ha egen IT personal anställd outsourcar ni det till oss där vi agerar som er egen IT avdelning. Vi konfigurerar ert nätverk, brandvägg och datorer. Installerar och konfigurerar er server med de funktioner ni önskar för mobilt arbete m.m. Därefter dokumenterar vi allt så ni har det lättöverskådligt.

Ni får en personlig engagerad konsult som kan just er it lösning.
Vi kan agera bollplank vid upphandlingar av it system.
Vi arbetar som en oberoende leverantör för bästa resultat till er.

Kontakta oss för information och pris för er drift och supportavtal.