Markholm Data Online Backup är en avancerad backup-tjänst där informationen skickas krypterat från er server/arbetsstation till vår backupserver. Initialt flyttas all information. Sedan skickas löpande enbart förändringar enl. angivet schema vilket gör att backupen går snabbt och smidigt.

• Kom ifrån manuellt arbete och spara tid.
• Tar backup på filer, SQL-databaser, mailservrar.
• Tar backup fast du arbetar med filerna/programmet.
• Du får ett eget ”bankfack” som enbart du kan öppna med ditt användarnamn och lösen.
• Enkelt att installera och komma igång.
• Enkelt att köpa till mer utrymme om datormängden ökar.
• Allt skickas krypterat från er till backupservern.
• Allt lagras krypterat.
• Billig försäkring mot förlust av data.
• Ni får en rapport via mail efter varje utförd backup.

www.markholmdata.com/onlinebackup.exe